Herborg Friskole er ved hjælp af stor opbakning fra lokalbefolkningen etableret i forår/sommer 2008.
Skolen holder d. 16. august 2013 sin 5 års fødselsdag med 60 elever ved skolestart.

 

Sammen med skolen har vi ”Børnehuset Trekløveren” der består af børnehave og SFO. Sidste sommer fik denne del af institutionen en hel nyrenovering, og det er alle meget glade for.

 

Vores bus, som vi fik sidste år til skolestart, har været en fin succes for skolen. Bussen er et supplement til de busruter, der stadig betjener skolen. ”Bussen” betjenes af lokale frivillige støttemedlemmer, og den kører igen i skoleåret 2013 - 14. Skolen og børnehuset har også glæde af bussen, når der skal køres på ture med børnene.

 

Vores tredje år med 8. klasse går nu i gang. Dette års rejse går til Berlin i foråret. I dette skoleår rejser vi sammen med den nystartede 8. klasse fra Hover/Thorsted Friskole. Udover de almindelige fag i 8. klasse har vi et kreativt modul der fordelt over året handler om friluftsliv, medie og musical med teknik eller musik.

 

Der er valgt elevråd og igen i år ser det ud til, at de unge mennesker gerne vil noget godt med deres indflydelse og de arrangementer, de påtænker at gennemføre.

 

Vi fastholder de små klassekvotienter, den daglige morgengåtur, morgensamling, læsning, fortælling og sang, samt det nære skole/hjem samarbejde. Vi har skolevenner og legepatrulje som fremmer større elevansvarlighed og godt børnemiljø på skolen.

 

Skolens pædagogik  tager udgangspunkt i barnet som et helt menneske. Undervisningen og det pædagogiske arbejde er derfor styret af alle aspekter af barnets udvikling omkring faglighed, trivsel og sociale kompetencer.

 

Vi har i år lagt et powermodul ind i undervisningstiden midt på formiddagen. Det er 5.-8- klasse der skal have sved på panden og bevæge sig til ny energi til resten af dagen.

 

Læring er en individuel proces, vi lærer alle forskelligt. Derfor dyrker vi differentieret undervisning med læringsstile som et stærkt supplement til den traditionelle pædagogik. Vi bruger også mange af cooperativ learnings gode metoder til at gøre alle børn aktive. Vi tror på varierede metoder til at fremme en god og spændende undervisning.

 

Måske er vi lige det du søger til dit barn/dine børn. Kig på hjemmesiden og se, hvad vi byder på. Kom gerne forbi til en snak.

 

Læs rapporten fra Herborg Friskoles tilsynsførende, Karina Degryr Thomsen, her.

 

Med venlig hilsen

Birgit Andersen
Skoleleder