Herborg Friskole er ved hjælp af stor opbakning fra lokalbefolkningen etableret i forår/sommer 2008.

 

Herborg Friskole har tilknyttet børnehave og SFO. Vi har i år etableret helt nye læringsmiljøer på skolen, der understøtter vores alsidige undervisning.

 

Vi tilbyder et spændende 7./8. klasses forløb med bl.a. projektarbejde i flere fag. 8. klasse rejser hvert forår på studietur, som afslutning på flere års intens sprogundervisning. Udover de almindelige skolefag i 7./8. klasse tilbyder vi valgfag/moduler og anderledes uger med fokus på friluftsliv, medie, musik, drama og idræt. I alle undervisnings-sammenhænge har vi særligt fokus på de sociale relationer i mellem eleverne. Vi tilbyder nærvær og trygge rammer, hvor vores elever kan udvikle sig både fagligt og personligt.

 

Vi har til næste år 10 pladser i kommende 7. klasse. Eleverne kan optages efter en samtale med eleven og familien. Eleverne tages til samtale i den rækkefølge, de indskrives.

 

Vi har egen bus og kan tilbyde at hente de udenbys-elever, der ikke kan benytte de offentlige busruter. Bussen bruges også, når muligheden for undervisning uden for skolen byder sig. Ligeledes bruger vi også gerne vores cykler.

 

Et fast punkt i løbet af dagen er fællestimen og powermodulet. Fællestimen består af morgensang/fortælling 4 gange om ugen og morgensang/elevdemokrati en gang om ugen. Fortælling og morgensang er vigtigt for os på friskolen, fordi vi ønsker både at danne og uddanne vores elever. I faget elevdemokrati er eleverne sammen om at tale om indflydelse og fælles ansvar. I power-modulet er hele skolen midt på dagen ude og få sved på panden i 25 min.

 

Vi står mål med folkeskolen ift undervisningslektioner og fag. Samtidigt fastholder vi de små klassekvotienter, der betyder mere undervisningstid og nærvær til den enkelte. Vi er en lille skole og det betyder, at eleverne kender hinanden godt på tværs af årgangene. Der styrker trivslen hos den enkelte og forebygger mobning, som vi ikke oplever på skolen.

 

Skolens pædagogik tager udgangspunkt i barnet som et helt menneske. Undervisningen og det pædagogiske arbejde er derfor styret af alle aspekter af barnets udvikling omkring faglighed, trivsel og sociale kompetencer.

 

Læring er en individuel proces, vi lærer alle forskelligt. Derfor dyrker vi differentieret undervisning med læringsstile som et stærkt supplement til den traditionelle pædagogik. Vi bruger også mange af cooperativ learnings gode metoder til at gøre alle børn aktive. Vi tror på varierede metoder til at fremme en god og spændende undervisning.

 

Kontakt os for yderligere oplysninger eller kom forbi og besøg os.

Læs rapporten fra Herborg Friskoles tilsynsførende, Karina Degryr Thomsen, her.

 

 

Med venlig hilsen

Maibritt Chemnitz,
Skoleleder