Tirsdag, 26 November 2013 00:00

Nyhedsbrev fra Herborg Friskole uge 48.


I denne uge holder vi juleklippedag på fredag, og vi skal også over i kirken og øve den dag. Klasserne har klasselærerdag og følger normal skoletid. De øvrige lærere er fordelt som hjælpere.

 

Søndag er det så den store dag vi har øvet os til, kor og orkester er klar med julemusikken til de 9 læsninger og I år er der ikke mindre end 7 solosangere blandt vores elever. De tambourspillere, der er på skolen, har også lovet at spille et stykke musik.

 

Arrangementet starter i kirken kl. 19.00 og ca. kl. 20.00 går vi over i salen til kaffe og Luciaoptog. Alle pigerne går Lucia, og drengene synger til omkring klaveret. Husk de røde t shirts – jeg har lidt byttere, hvis nogen er for små eller store. De nye elever får en udleveret – de kommer i løbet af ugen.

 

Hvis I synes de yngste elever er for små til hele arrangementet, så er det ok at gå hjem efter kirken. Jeg vil bare gerne vide det. Luciaoptoget er færdigt senest kl. 21.00.

 

Den 12. december er der julefest kl. 19.00 – 21.00. Vi starter i salen og klasserne underholder. Der kommer et program ud senere.

 

20. december er sidste dag inden jul. Vi skal i kirke kl. 9.00 og forældre er velkomne. Skolen lukker kl. 11.30 og skolebussen kører hjem der. Hvis alle dem, der kører med regional eller lokal busser, ikke kan komme hjem, kan I måske hjælpe hinanden, ellers vil en af lærerne gerne hjælpe. Alle kan ikke være i vores egen skolebus. Lad mig høre om der er ekstra behov.

 

Birgit Andersen, Skoleleder.